aansprakelijkheid

Verzekering voor aansprakelijkheid

 

De gecombineerde aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf is afgestemd op de dagelijkse praktijk van het professionele administratiekantoor. De verzekeringsvoorwaarden zijn ontwikkeld en bestemd voor het belastingadvies- en administratiekantoor.

 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

De hoedanigheidsomschrijving is mede bepalend voor de omvang van de dekking. Wij hebben er voor gekozen een ruime hoedanigheidsomschrijving toe te passen. Wij bieden graag helderheid vooraf. En liever niet pas op het moment dat u met een schade te maken heeft.

 

Jaarlijks zorgen wij voor een evaluatie van de verzekeringsvoorwaarden. Indien nodig zorgen wij voor een aanpassing aan actuele wijzigingen in wet- en regelgeving. Inmiddels hebben andere verzekeringsmaatschappijen de verzekeringsvoorwaarden ontdekt en passen de verzekeringsvoorwaarden eveneens toe. Daarmee vormen onze voorwaarden een de facto standaard in de markt. Voor ons een bevestiging dat constante aandacht en aanscherping van de kwaliteit van de verzekeringsvoorwaarden loont.

Vraag uw adviseur om een objectief oordeel. De verzekering staat open voor subagenten. U of uw tussenpersoon kan ook gemakkelijk de verzekering sluiten.