Content met Verzekeringen waarom beroepsaansprakelijkheid .

waarom

Waarom een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid?

Maakt u als professional een fout in de uitvoering van uw opdracht, dan kan uw opdrachtgever u aansprakelijk stellen voor geleden schade. Het gaat hierbij om 'zuivere vermogensschade'. Dus alleen financiele schade ofwel vermogensschade. De door opdrachtgever geleden vermogensschade is niet verzekerd op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Denk hierbij aan gederfde omzet, kosten om de fout en gevolgen te herstellen, en dergelijke.

 

De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid (ook wel BAV genoemd) biedt bescherming tegen aanspraken van opdrachtgever en derden als gevolg van nalatigheden, vergissingen, verzuim en onachtzaamheden in uw dienstverlening als belastingadviseur en administratiekantoor. Kort samengevat: het gaat om de aansprakelijkheid van u en/of uw onderneming voor schade die zij bij de uitoefening van hun beroep veroorzaken. Dus ook fouten gemaakt door uw medewerkers en stagiaires zijn hieronder inbegrepen.

 

Net als ieder beroep kent de belastingadviseur of administratiekantoor eigen beroepsregels, gebruiken en leveringsvoorwaarden. Daarmee kent het vak haar eigen specifieke beroepsrisico's. Termijnen en aangiftes zijn bijvoorbeeld een belangrijke oorzaak van fouten waardoor uw opdrachtgever financiële schade kan lijden. Een standaard verzekering voor beroepsaansprakelijkheid zal daarom per definitie niet voldoen. Voor iedere beroep is een passende en specifieke BAV benodigd. De omschrijving van de hoedanigheid en de verzekeringsvoorwaarden zijn bij de BAV dus van bijzonder belang.

 

Beroepsaansprakelijkheid is een juridisch ingewikkelde materie. Daarom biedt onze verzekeringen ook dekking voor de juridische kosten van het voeren van verweer en eventueel procesvoering. Oók als de claim tegen u ongegrond blijkt te zijn. In zekere zin biedt de BAV een rechtsbijstand-dekking. Nu de verzekeraar de behandeling van de claim op zich neemt, hoeft u zich niet te laten afleiden door alle rompslomp rondom de behandeling van de claim. De verzekeraar neemt alle correspondentie en behandeling voor zijn rekening.

 

Combinatie van aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf.

In veel gevallen is het efficient om de beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid te combineren. De premie van de AVB & BAV is daarmee aantrekkelijker dan de beide verzekering afzonderlijk. Kijk zelf of vraag uw adviseur voor een onafhankelijk advies.